VÄLKOMMEN TILL FUKTBUTIKEN

AV TEKNIKER - FÖR TEKNIKER

LÄS MER


FÖRENKLA ARBETET MED BLUETOOTH

Disto Leica D1 och D510

TILL AVSTÅNDSMÄTARE


Den ombyggda hammaren

Vi bygger själva om hammaren från Bollman för att förenkla för dig som mäter. Sladden flyttas till botten av verktyget och huvudet förminskas, för bättre åtkomlighet vid mätningar.


KUNSKAP

Vi mäter själva och kan ge profesionella råd.

RELEVANS

Vi fokuserar på de vanligast förekommande produkterna i branschen.

SERVICE

Vårt mål är nära service gentemot våra kunder.