Köpvillkor

Leveranstider
Normal leveranstid för standardordrar är 1-3 arbetsdagar om inget annat anges. Villkor och fraktkostnader enligt PostNords företagspost 2022.

Beställningar

Beställningar sker enklast direkt i webshopen men kan även göras via mejl till butiken.

Betalning & priser

Betalning sker via faktura på 30-dagar och kunden ger med genomfört köp FuktButiken rätten att utföra en kreditupplysning på denne. Personer under 18 år får ej genomföra köp utan målsmans godkännande. Betalning med VISA / Mastercard erbjuds också genom tjänsten Stripe.

Om en faktura inte betalas i tid tillkommer en påminnelseavgift på 49kr samt dröjsmålsränta på 12 % från förfallodagen. Om inte betalning har inkommit inom 7-dagar efter det att vi skickade ut påminnelsen kommer ärendet att skickas vidare till Inkasso. En förseningsersättning om 300 kronor utgår i samband med att ärendet lämnas vidare till Inkasso. Alla varor förblir FuktButikens egendom tills full betalning erlagts.

Alla priser i butiken är angivna exklusive moms och FuktButiken förhåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa.

Fraktkostnader

De fraktalternativ som erbjuds är företagspaket och i vissa fall vanliga brev. Fraktavgift tillfaller kunden om inget annat är överenskommet. Avgiften är beroende av produktens storlek och vikt. Vilket som gäller framgår innan slutfört köp.

Skulle en produkt vara restnoterad får du veta detta snarast och får möjlighet att handla en annan produkt eller häva ditt köp.


Transportskador

Om varan kommer bort eller om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ber vi dig anmäla detta till PostNord samt till vår e-post inom 2 dagar från att du fått varan. Vi tar ej ansvar för paket som skadats eller tappats bort vid en returförsändelse till oss från kund.

Ej uthämtade paket

För paket som inte löses ut hos PostNord inom angiven liggtid, förbehåller FuktButiken sig rätten att debitera kunden för fraktavgift, PostNords returfrakt till FuktButiken samt administrationsavgift.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den då du, eller någon tredje part å dina vägnar, tar emot varan.   

Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om att du ångrar ditt köp via mejl eller telefon. 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar oss ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kunden betalar kostnaden för återsändandet av varan. Varan skall återlämnas i det skick som den levererades (nyskick).

Garantier

FuktButiken ansvarar enligt garantin för att varan fungerar och du som kund har garanti i 1-2 år, beroende på tillverkarens avtal.

Behandling av personuppgifter enl. GDPR 2018

Enligt nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft den 25/5-2018 är vi på FuktButiken skyldiga att informera om att vi har sparat och behandlat personuppgifter om dig och/eller ditt företag när du kontaktat eller handlat hos oss.

Syftet är att vi internt ska kunna föra ett kund- och kontaktregister. Dina uppgifter kommer tillsvidare att sparas i vårt system och du har när som helst rätten att begära att dina uppgifter raderas. De personuppgifter vi sparar delas aldrig med tredje part utan ditt godkännande (förutsatt att vi inte blir skyldiga att göra så enligt lag). Du har rätt att när som helst begära rättelse, att vi begränsar behandlingen eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via [email protected].

Vi hoppas att du som tidigare kund vill finnas kvar hos oss! (Om inte, kan du när som helst avsluta ditt godkännande).

Genom att genomföra ett köp hos FuktButiken godkänner du som kund att vi behandlar och lagrar de personuppgifter som du själv lämnar till oss. Ett aktivt godkännande sker vid varje nytt genomfört köp.

Shipment to other countries

Please contact us via mail before you place an order. We normally don't ship to countries outside the EU (Norway is an exeption).

Force Majeure

FuktButiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, terror, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, felaktigt publicerade priser, specifikationer och tekniska data. Vid eventuella otydligheter eller frågor, är ni mer än välkomna att kontakta Kundtjänst. Genom att genomföra ett köp godkänner du ovan givna villkor.

En eventuell tvist mellan två eller flera företag avgörs i regel i svensk domstol.

Org.nr: 556634-6358
FuktButiken

FuktCom AB
Skiffervägen 32
224 78 Lund